Szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. podstaw sporządzania Biznesplanu

Zaproszenie na szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. podstaw sporządzania Biznesplanu na operacje zaplanowane do realizacji w ramach wdrażania LSR LGD „PRYM” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj dalej

Konferencje „Farmera” – „Przez innowacyjność do sukcesu”

Zapraszamy wszystkich rolników na VII edycję regionalnych konferencji organizowanych przez „Farmera” – „Przez innowacyjność do sukcesu”.

Czytaj dalej

Szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. wypełniania Wniosków o Płatność

Zaproszenie na szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. wypełniania Wniosków o Płatność na realizację operacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj dalej

Oceń jakość doradztwa prowadzonego przez biuro LGD „PRYM”

Przypominamy o możliwości składania Ankiet monitorujących doradztwo oraz Ankiet dotyczących działań informacyjnych.

Czytaj dalej