„Do Rzeczy” Nr 2/2022

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2022 – Kwiecień, Maj

Do Rzeczy nr 2/2022

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej 5-6 lipca 2022 r. w ramach projektu współpracy SLIT

Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie nt. zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” objętej PROW 2014-2022

Czytaj dalej