„Do Rzeczy” Nr 2/2022

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2022 – Kwiecień, Maj

Do Rzeczy nr 2/2022

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej 5-6 lipca 2022 r. po terenie LGD „PRYM”

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym na terenie LGD „PRYM” organizowanym w dniach 5-6 lipca 2022 roku, w ramach realizacji projektu współpracy SLIT, osoby z obszaru działania LGD „PRYM”, związane z turystyką, gastronomią, promocją marki lokalnej. Pierwszeństwo będą miały osoby, które zobowiązały się do prowadzenia punktów SLIT. Liczba miejsc ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń.

Program wizyty studyjnej

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA