Gazeta “Do Rzeczy” Nr 9/2021

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Czytaj dalej

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Szkolenia nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020 oraz  Stosowania zasad konkurencyjności

Czytaj dalej

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Szkolenia dotyczyć będą Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu

Czytaj dalej

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Zaproszenie na szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020 oraz Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu.

Czytaj dalej

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia dot. wypełniania Wniosków o Płatność

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. wypełniania Wniosków o Płatność na realizację operacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj dalej