LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Zaproszenie na szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020 oraz Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020, aktach prawnych oraz umowie o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach wdrażania LSR LGD „PRYM” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się w dniach:

  • 7 grudnia 2018 r. w Parzęczewie o godz. 12.00
  • 12 grudnia 2018 r. w Parzęczewie o godz. 9.00 

 

Zapraszamy również na szkolenie nt. Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji w ramach wdrażania LSR LGD „PRYM” objętej PROW 2014-2020

Spotkanie odbędzie się w dniu:

  • 10 grudnia 2018 r. w Parzęczewie o godz. 10.00