LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Szkolenia dotyczyć będą Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji BiznesplanuSzkolenie nt. Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu/ Informacji po realizacji Operacji w Ramach Wdrażania LSR LGD „PRYM” Objętej PROW 2014-2020
odbędzie się w  dniu 5 grudnia 2018 r. w Parzęczewie o godz. 16.30

Szkolenie nt. Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu/ Informacji po realizacji Operacji w Ramach Wdrażania LSR LGD „PRYM” Objętej PROW 2014-2020
odbędzie się w dniu dniu 4 grudnia 2018 r. w Parzęczewie o godz. 10.30