LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia dot. wypełniania Wniosków o Płatność

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. wypełniania Wniosków o Płatność na realizację operacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. Wypełniania wniosków o płatność, a w szczególności wniosków o płatność końcową na realizację operacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Spotkania odbędą się w dniach: 

  • 03 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3).
  • 03 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3).

Na spotkaniu zostaną omówione zasady przyznawania pomocy, przygotowania wniosku o płatność, zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy.