LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Szkolenia nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020 oraz  Stosowania zasad konkurencyjności

Read more

Zapraszamy wszystkich na warsztaty plastyczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich na warsztaty plastyczne.

Read more

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Szkolenia dotyczyć będą Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu

Read more

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Zaproszenie na szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020 oraz Wypełniania Informacji Monitorującej z Realizacji Biznesplanu.

Read more

LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia dot. wypełniania Wniosków o Płatność

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców dot. wypełniania Wniosków o Płatność na realizację operacji w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Read more

LGD „PRYM” ogłasza Nabór grantowy – Dziedzictwo myśliwskie

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Read more