Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym stacjonarnym spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”

Celem spotkania jest przedstawienie oferty wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w województwie łódzkim. Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką, w szczególności przedsiębiorców i ich pracowników, a także do osób fizycznych, które z własnej woli chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Spotkanie informacyjnej odbędzie się w stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (17 piętro), 15 maja 2024 roku w godz. 10:00 – 12.00 (rekrutacja do 13 maja 2024 r.) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

 

Zapisy na spotkanie możliwe są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
Stacjonarne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji” | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (lodzkie.pl)

 

Szczegółowy plan spotkania w Łodzi:

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – obowiązujące od dnia 29 marca 2024r.

Dnia 29 marca 2024r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR, które określają:

  1. warunki przyznawania pomocy;
  2. rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;
  3. warunki realizacji operacji;
  4. formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;
  5. warunki wypłaty pomocy;
  6. zobowiązania beneficjenta.

Do pobrania

Wytyczne_szczegółowe_LEADER_Wdrażanie_LSR_-_PODPISANE_28_03_2024.pdf

Procedury grantowe – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych  
Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców

Zapraszamy do zapoznania się z treścią powyższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdprym.pl.

Projekty procedur dostępne są na stronie www.lgdprym.pl oraz do wglądu w biurze LGD „PRYM”, ul. Ozorkowska3, 95-045 Parzęczew.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +48 664 450 260 lub e-mail: biuro@lgdprym.pl

 

Procedury standardowe – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Procedury oceny i wyboru operacji LGD „PRYM” dla projektów finansowanych z EFRROW
oraz Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdprym.pl.

Projekty procedur dostępne są na stronie www.lgdprym.pl oraz do wglądu w biurze LGD „PRYM”, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +48 664 450 260 lub e-mail: biuro@lgdprym.pl