Dodano przez Krzysztof Stryjski

XXXV Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP – Stemplew 24-26.05.2024r.

Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie już za nami. Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku to trzydniowy projekt, który zgromadził w Stemplewie ponad 250 uczestników, wśród których znaleźli się: uczniowie Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, należących do drużyn Nieprzetartego Szlaku z całego kraju. Celem Zlotu była […]

Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP – Stemplew 24-26.05.2024r. – Działanie dot. wzmocnienia pozycji ludzi młodych na obszarach wiejskich

  Serdecznie zapraszamy osoby młode do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP, który odbędzie się w Stemplewie 24-26 maja 2024r. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie GK ZHP Warszawa ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Uniejów ZHP Chorągiew Łódzka Starostwo […]

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym stacjonarnym spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”

Celem spotkania jest przedstawienie oferty wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w województwie łódzkim. Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką, w szczególności przedsiębiorców i ich pracowników, a także do osób fizycznych, które z własnej woli chcą podnieść swoje kwalifikacje. Spotkanie informacyjnej odbędzie się w stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy […]

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – obowiązujące od dnia 29 marca 2024r.

Dnia 29 marca 2024r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR, które określają: warunki przyznawania pomocy; rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady […]

Procedury grantowe – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych   Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców Zapraszamy do zapoznania się z treścią powyższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdprym.pl. Projekty procedur dostępne są na stronie www.lgdprym.pl oraz do wglądu w biurze LGD „PRYM”, ul. Ozorkowska3, 95-045 Parzęczew. Uwagi należy zgłaszać do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po […]

Procedury standardowe – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Procedury oceny i wyboru operacji LGD „PRYM” dla projektów finansowanych z EFRROW oraz Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdprym.pl. Projekty procedur dostępne są na stronie www.lgdprym.pl oraz do wglądu w biurze LGD „PRYM”, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew. Uwagi […]