Procedury grantowe – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych  
Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców

Zapraszamy do zapoznania się z treścią powyższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdprym.pl.

Projekty procedur dostępne są na stronie www.lgdprym.pl oraz do wglądu w biurze LGD „PRYM”, ul. Ozorkowska3, 95-045 Parzęczew.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +48 664 450 260 lub e-mail: biuro@lgdprym.pl