Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP – Stemplew 24-26.05.2024r. – Działanie dot. wzmocnienia pozycji ludzi młodych na obszarach wiejskich

 

Serdecznie zapraszamy osoby młode do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP,
który odbędzie się w Stemplewie 24-26 maja 2024r.

 1. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie
 2. V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
 3. GK ZHP Warszawa
 4. ZHP Chorągiew Łódzka
 5. Hufiec Uniejów ZHP Chorągiew Łódzka
 6. Starostwo Powiatu Łęczyckiego
 7. Starostwo Powiatu Poddębickiego
 8. Lokalna Grupa Działania „PRYM”
 9. Rybacka Lokalna Grupa działania „Z Ikrą”
 10. Miasto Poddębice
 11. Termy Poddębice
 12. ZOO Borysew
 1. Prezentacja dorobku drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP
 2. Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności.
 3. Wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 4. Integracja środowiska harcerskiego.
 5. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
 6. Kształtowanie postaw prospołecznych.

Komendant Zlotu: pwd. Bogumił Zielonka

Z-ca komendanta ds. programowych: pwd. Sylwia Wojtczak

Oboźny: dh Janusz Kośla

Kwatermistrz: dh Maciej Piszczałkowski / dh Mariusz Bryła

Grupa kwatermistrzowska: dh Piotr Kaźmierczak, dh Krzysztof Kuciński, dh Jakub Pionko, dh Dariusz Klupp, dh Paweł Gawron

Drużynowi: dh Agnieszka Grzelak/ dh Dariusz Klupp

 

Koordynatorzy zadań przypisani w oddzielnym dokumencie wewnetrzym.

 

Oraz zaangażowani w zadania organizacyjno-programowe instruktorzy ZHP, nauczyciele, wychowawcy internatu oraz pracownicy administracji i obsługi ZPEWiR Stemplew

 


Regulamin zlotu

 


Informacje organizacyjne

 


Karta zgłoszeniowa