Lokalne Grupy Działania mają wpływ na rozwój swoich gmin

Według danych z sierpnia 2020 roku 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm.
I te liczby wciąż rosną. Lokalne Grupy Działania mają realny wpływ na rozwój swoich gmin.

 

Złożyliśmy wnioski do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację nowych projektów

19 stycznia złożyliśmy wniosek o wybór operacji w konkursie 5/2021 dla Partnerów KSOW.
Tytuł operacji „Przetwórstwo lokalne, gastronomia i turystyka – jak skutecznie wykorzystać dziedzictwo kulturowe do budowania marki lokalnej”. Naszymi partnerami są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji „Pro Carpathia”, Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dzierżąznej i Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych. Chcielibyśmy zabrać naszych przedsiębiorców, mieszkańców na Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki i podpatrzeć co nieco, nawiązać kontakty, zdobyć wiedzę, które potem wykorzystamy, budując markę lokalną SMAK WSI przetrwał w naszych produktach.

Natomiast Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” złożyła wniosek o wybór operacji w konkursie 5/2021 dla Partnerów KSOW na realizację super pomysłu. Tytuł operacja, mówi właściwie wszystko  „Życie na wsi pełne pasji – digitalizacja twórczości Aleksego Matczaka, mieszkańca gminy, przez uczniów szkoły w Dalikowie”. Partnerami w realizacji operacją są: Szkoła Podstawowa w Dalikowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie oraz Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie. Młodzież ze szkoły podczas warsztatów nauczy się przygotowywać profesjonalne materiały do publikacji w internecie, w tym fotografie, teksty, filmiki, wywiady, animacje. Przygotują materiał o twórczości Aleksego Matczaka, który będzie udostępniony na stronie biblioteki, szkoły, a także Fundacji i FITu. Dodatkowo efektem realizacji będzie wydanie albumu na płycie CD.

Ważna informacja dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Czytaj dalej