Wyniki Naboru 5/2017

W dniu 07 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 5/2017,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Zasady finansowania stowarzyszeń zwykłych

Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe zasady dotyczące finansowania stowarzyszeń zwykłych. Dzięki nowym przepisom stowarzyszenia mają większe możliwości, m.in. możliwość finansowania działań z wielu źródeł, w tym ze zbiórek publicznych.

Czytaj dalej

Zasady dot. możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej w ramach LSR LGD „PRYM”

Dla osób zainteresowanych pozyskanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój działalności gospodarczej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”.

Czytaj dalej

Zasady dot. dofinansowania projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury

Zasady dot. pozyskania dofinansowania na realizację projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD „PRYM”

Informujemy o posiedzeniu Rady LGD „PRYM”, które dotyczyć będzie rozpatrzenia złożonych przez wnioskodawców protestów w ramach ogłoszonych naborów.

Czytaj dalej

ARiMR ogłasza nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Czytaj dalej

Urząd Pracy w Zgierzu wydaje wnioski na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, staży oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od 02 stycznia 2017 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach następujących instrumentów rynku pracy:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • staże.

Czytaj dalej

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. podejmowania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. rozwijania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej