Wyniki Naboru 5/2017

W dniu 07 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 5/2017,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru dotyczył budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W ramach powyższego naboru złożono 16 wniosków o dofinansowanie. Limit dostępnych w ramach tego naboru wynosił 1 210 051,23 zł.
Łączna kwota o jaką starali się wnioskodawcy wyniosła 1 359 411,76 zł. W wyniku posiedzenia Rada Lokalnej Grupy Działania „PRYM” podjęła następujące decyzje:


Poniżej zamieszczono listę rankingową operacji wybranych, listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz protokół z posiedzenia rady:

 

 

Powyższe dokument są zamieszczone również w zakładce „NABORY”. Dostępne są tam również wyniki i dokumenty dotyczące poprzednich naborów.