Zasady przyznawania dofinansowania na realizację projektów dot.  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

W związku z naborem nr 5/2017 zaplanowanym na okres od 6 do 19 lipca 2017r. dotyczącym budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej przedstawiamy najważniejsze zasady przyznawania pomocy na tego typu projekty.

Czytaj dalej

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3 2017

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Czytaj dalej

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Projekt „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina”

Fundacja Idee Społeczne (FIDEES) oraz Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zapraszają mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w projekcie „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina”.

Czytaj dalej

Maróz 2017

Czytaj dalej