Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

W związku ze zmianami zapisów LSR wynikającymi z konieczności dostosowania do rzeczywistych terminów naborów, prowadzonych działań informacyjnych i komunikacyjnych, działań w zakresie monitoringu i ewaluacji, zmian zapisów rozdziału Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów oraz rozdziału Plan działania, przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

 

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM” do dnia 20 czerwca br. do godz. 16.00.

Dokumenty powyższe są dostępne dla osób zainteresowanych również w biurze LGD „PRYM”.

Do pobrania:

Zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju podlegające aktualizacji