16 Wędrowny Festiwal „Kolory Polski”

Zapraszamy na koncerty w ramach 16 Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski”

Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl koncertów organizowanych przez Filharmonię Łódzką w ramach już 16. Festiwalu „Kolory Polski” na terenie województwa łódzkiego.

22 sierpnia Festiwal będzie gościł w Aleksandrowie Łódzkim, a 29 sierpnia w Parzęczewie.
Festiwal zakończy się 4 września br. koncertem „7 widoków w drodze do Krakowa”.

Broszura do pobrania – 16 Wędrowny Festiwal „Kolory Polski”

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Od 20 sierpnia br. można składać wnioski w ramach działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 młodym rolnikom. Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej

Podziękowania dla członków Grypy Inicjatywnej

loga

Dotychczas odbyło się pięć spotkań Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminach:

  • 12.03. 2015 r.
  • 11.05. 2015 r.
  • 10.06. 2015 r.
  • 02.07. 2015 r.
  • 06.07. 2015 r.

W trakcie tych spotkań zostały poruszone następujące kwestie dotyczące:

  • partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych
  • dotyczące określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania
  • opracowania zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów wyboru
  • opracowania zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji
  • przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

Czytaj dalej

Rozszerzenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Miło nam poinformować, że na Walnym Zebraniu Członków LGD „PRYM” w dniu 2 lipca 2015 r. w poczet członków stowarzyszenia zostały przyjęte nowe gminy, stowarzyszenia oraz osoby.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

loga

Biuro Lokalnej Grupy Działania „PRYM” znajduje się w budynku Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 , na pierwszym piętrze.

Biuro LGD „PRYM” jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00

Dane kontaktowe:

Adres:
ul. Ozorkowska 3
95-045 Parzęczew

Telefon/fax:

tel: 664 450 260, 42 235 33 96, 42 235 33 97
fax: 42 235 33 98

E-mail:

biuro@lgdprym.pl

LGD PRYM Logo