Prawykonanie „Polskiej mszy myśliwskiej” Lecha Głowickiego na wielką orkiestrę dętą w Bazylice pw. Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy

Read more