Prawykonanie „Polskiej mszy myśliwskiej” Lecha Głowickiego na wielką orkiestrę dętą w Bazylice pw. Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy

W dniu 1 września 2019 roku  w Bazylice pw. Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy miało miejsce prawykonanie Polskiej mszy myśliwskiej skomponowaną przez Lecha Głowickiego na wielką orkiestrę dętą. Dzieło to tego dnia zostało wykonane przez połączone zespoły muzyczne Orkiestrę dętą OSP Świnice Warckie, Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” przy Kole Łowieckim nr 31 „Bażant” w Świnicach Warckich oraz Orkiestrę dętą Poddębice pod batutą Pana Krzysztofa Kozińskiego. Gościnnie wystąpili również Pan Krzysztof Kadlec oraz Zespół Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” przy Kole Łowieckim „Cyranka w Sztumie i Kwidzyńskim Centrum Kultury .

Koncert prowadziła Pani Aleksandra Szulc – przewodnicząca komisji kultury i promocji łowiectwa przy Zarządzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Wydarzenie to było częścią projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, inaugurujące cykl koncertów promujących, które odbyły się w Sanktuarium Urodzin i Chrztu w Świnicach Warckich, w Bazylice archikatedralnej w Łodzi oraz w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Parzęczewie.

Beneficjentem projektu grantowego była Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich.