V Piknik Rodzinny w Prawęcicach

Read more

Zaproszenie na Święto Kowalewic

Read more

IV Parzęczewski Festyn Rodzinny

Read more

Zapraszamy na Dzień Rodziny w Stemplewie

Read more

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD „PRYM” odbędzie się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 17 lipca (środa) 2019 r. o godz. 09.00

Read more