Zapraszamy na IV Parzęczewski Festyn Rodzinny w Parzęczewie

Zapraszamy na stoisko promocyjne Lokalnej Grupy Działania PRYM podczas
IV Parzęczewskiego Festynu Rodzinnego w Parzęczewie w dniu 13 lipca 2019r.
Rozpoczęcie imprezy o godz. 17.00