Zaproszenie na Święto Kowalewic

Sołectwo Kowalewice i Lokalna Grupa Działania „PRYM” zapraszają na Święto Kowalewic – 20 lipca 2019 r. (sobota), plac zabaw w Kowalewicach, rozpoczęcie o godz. 17.00