Zapraszamy na stoisko promocyjne Lokalnej Grupy Działania „PRYM” podczas V Pikniku Rodzinnego w Prawęcicach