Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą składu osobowego Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 19 listopada br. do godz. 15.30 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 20.11.2019r.