Gazeta “Do Rzeczy” Nr 6 2017

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.

Czytaj dalej

Za nami Cykl świątecznych warsztatów rękodzielniczych

Za nami Cykl świątecznych warsztatów organizowanych przez pracowników LGD „PRYM” w Szkole Podstawowej w Chociszewie.

Czytaj dalej

Aktualizacja Procedur oceny i wyboru w ramach projektów grantowych i standardowych

Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli” oraz „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Czytaj dalej

Szkolenie nt. Stosowania Zasad Konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców nt. stosowania zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o portal ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj dalej

Zasady dot. pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

 

Dla osób zainteresowanych pozyskanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące możliwości pozyskania tych środków.

Czytaj dalej

Zasady przyznawania pomocy na realizację zadań grantowych

W związku z realizowanymi przez LGD „PRYM” naborami na realizację zadań grantowych zamieszczamy podstawowe informacje dot. zasad przyznawania pomocy na ten typ projektów.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na projekty grantowe

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. zasad przyznawania pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj dalej

Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie na warsztaty rękodzielnicze.

Czytaj dalej

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014.

Czytaj dalej