LGD „PRYM” zaprasza na szkolenia specjalistyczne

Szkolenia nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020 oraz  Stosowania zasad konkurencyjności

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. zobowiązań Beneficjenta do spełnienia warunków określonych w PROW 2014-2020, aktach prawnych oraz umowie o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach wdrażania LSR LGD „PRYM” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu:

  • 20 grudnia 2018 r. w Parzęczewie o godz. 12.00

 

Zapraszamy również na szkolenie nt. Stosowania zasad konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020 w oparciu o portal ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Spotkanie odbędzie się w dniu:

  • 20 grudnia 2018 r. w Parzęczewie o godz. 16.00