Zmiana procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym Regulaminem Rady LGD „PRYM” oraz zmienionymi Procedurami standardowymi wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM” wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzono również do następujących załączników:

 

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady – Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Załącznik nr 1 do Procedur Standardowych  – Karta oceny zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 4 do Procedur standardowych – Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do Procedur standardowych – Karta Oceny Zgodności Operacji Z Lokalnymi Kryteriami Dla Operacji Dotyczących Rozwoju Przedsiębiorczości

Załącznik nr 8 do Procedur standardowych – Wzór protestu

Deklaracja Bezstronności i Poufności Członka Rady