Aktualizacja „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”” wraz z załącznikami do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 23 listopada br. do godz. 9.30 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97 lub drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl