Zarząd Wybrany III kadencję

W piątek 31 marca w siedzibie Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. To było intensywne spotkanie, na którym poruszono wiele ważnych tematów, w  tym podsumowano 2022, przyjęto sprawozdania finansowe oraz z działalności, członkom zarządu udzielono absolutoriów, przyjęto nowych członków, a przede wszystkim wybrano reprezentantów stowarzyszenia na kolejną kadencję i omówiono prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „PRYM” został wybrany jednogłośnie w niezmienionym składzie na III już kadencję, co świadczy o ogromnym zaufaniu jakim cieszą się członkowie Zarządu wśród mieszkańców LGD „PRYM”.

Nagrodzeni gromkimi brawami na czele z Panią Prezes Jolantą Pęgowską zobowiązali się do równie wytężonej pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz na stworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, która będzie odpowiedzią na potrzeby wszystkich mieszkańców obszaru LGD „PRYM”.