Wsparcie stowarzyszeń a podejście Leader w nowej perspektywie

Obszar LGD „PRYM” to dziewięć zróżnicowanych gmin, które łączy jeden cel- aby ponad podziałami stworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne formy. Jedną z nich jest Lokalna Grupa Działania „PRYM”, która poprzez wdrażanie podejścia LEADER stanowi doskonałą formę wsparcia przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin.

Czym więc jest podejście LEADER i dlaczego jest ono tak ważne?

Podejście LEADER to jedno z najważniejszych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich. Jego istotą jest aktywizowanie lokalnej społeczności, by poprawa jakości życia i rozwój obszaru były efektem wspólnego działania. Fundament stanowią tu więc: partnerstwo, innowacyjność i specyficzne uwarunkowania danego obszaru czyli chociażby obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Dzięki niemu LGD „PRYM” w latach 2016-2022 wespół z 73 stowarzyszeniami z terenu 9 gmin zrealizowało ponad 100 projektów na niebagatelną kwotę ponad 8 mln złotych. Dzięki pozyskanym środkom udało się doposażyć i wyremontować kilkadziesiąt świetlic wiejskich, stworzyć place zabaw i siłownie plenerowe, zrealizować szereg warsztatów, doposażyć zespoły śpiewacze i orkiestry dęte, wydać rożnego rodzaju publikacje, wesprzeć realizację wydarzeń. Natomiast na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR LGD „PRYM” przeznaczono ponad 7,5 mln złotych.

Obecnie rozpoczęto realizację wniosków o dofinansowanie w ramach naboru  1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, którego limit dostępnych środków  738 118,76 zł. W ramach tych naborów złożono 7 wniosków z czego 3 zmieściły się w dostępnym limicie środków. W ramach tych operacji zostanie zbudowany m.in. plac zabaw w miejscowości Wrząca, zbudowana nowoczesna altana w miejscowości Wola Grzymkowa oraz zostanie wykonana termomodernizacja Świetlicy wiejskiej przy OSP Prawęcice. Ze względu na przeliczenie różnic kursowych do realizacji wejdą także operacje, które nie zmieściły się w limicie środków, ale są pierwsze na liście oczekujących.

-Na tym właśnie polega praca lidera, który odpowiedzialny jest za realizację tych założeń, które wspólnie wypracowaliśmy na przestrzeni lat pisząc strategię na lat 20214-2020. Po czym poznać,że poradził sobie z powierzonym zadaniem? Chociażby po rezultatach czy wskaźnikach, które zrealizowaliśmy w 100 %, a niektóre nawet zostały przekroczone. To świadczy także o zaufaniu naszej PRYMowskiej społeczności, które chcielibyśmy ponownie przekuć w sukces- mówi Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Działania realizowane na rzecz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 rozpoczęły się już w ubiegłym roku, a po podpisaniu umowy na wsparcie przygotowawcze ruszyły pełną parą. Większość z nich została udokumentowana na stronie www.lgdprym.pl.

– Szereg spotkań z mieszkańcami każdej z gmin, kilkanaście przeprowadzonych warsztatów, godziny rozmów to wszystko jest sercem nowej LSR. Przyjdzie nam się zmierzyć z innymi LGD, ale my mamy doświadczenie, wiedzę, pasję, wsparcie i tyle pomysłów do realizacji, że staniemy do konkursu, bo jesteśmy to winni mieszkańcom, którzy nam zaufali i poświęcili swój czas na przygotowanie strategii- przekonuje Jolanta Pęgowska.

Zaangażowanie mieszkańców doskonale odzwierciedlają złożone fiszki projektowe- najprościej ujmując pomysły i plany rozwoju obszaru, których złożono ponad 300.

– To doskonale pokazuje ile mamy na naszym terenie do zrobienia. Jak wielu ludzi widzi potrzebę inwestowania środków unijnych w tereny wiejskie. Wyklarowały nam się także grupy, które najbardziej tego wsparcia potrzebują, choć działaniami, które planujemy przy wdrażaniu LSR dostosowaliśmy się do wszystkich mieszkańców- zapewnia Prezes Zarządu LGD „PRYM”.

W dniach 10 -16 maja w biurze LGD można było zapoznać się z nowym dokumentem i zgłosić swoje poprawki.

– Jestem pewna, że treści w zawarte w LSR to nie żadne mrzonki, gdybania i bajanie, a rzetelna weryfikacja zebranych informacji. Świadczy o tym fakt, że nikt kto dokument przeczytał nie wniósł do niej uwag. To bardzo budujące- mówi Jolanta Pęgowska.

Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2023-2027 złożyliśmy w konkursie 6 czerwca 2023r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.