Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa.

Kurs adresowany jest do osób, organizujących imprezy turystyki rowerowej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Absolwenci naszych kursów mogą pełnić funkcję kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystyki kwalifikowanej.

Termin: 23.-24. wrzesień 2017r. (sobota-niedziela)
Miejsce: Łowicz (woj. łódzkie)
Koszt: 280,00zł / osoba
Szczegóły: http://ttpik.pl/kurs-instruktora-turystyki-kwalifikowanej/32-instruktor-turystyki-kwalifikowanej-turystyka-rowerowa
Zgłoszenie na kurs można przesłać do dnia 18.09.br. poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: http://ttpik.pl/kursy-i-szkolenia/formularz-zgloszeniowy