Szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania wniosku o płatność

Zarząd Województwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców oraz mając na uwadze zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność organizuje szkolenie z zakresu prawidłowego wypełnienia wniosku o płatność.

 

W związku powyższym Zarząd Województwa oraz Lokalna Grupa Działania „PRYM” zapraszają na szkolenie wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowę z Zarządem, Województwa Łódzkiego na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w zakresie:

  • Podejmowania działalności gospodarczej,
  • Rozwijania działalności gospodarczej, oraz
  • Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lun kulturalnej

objętej Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 września 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGD „PRYM”, Parzęczew ul. Ozorkowska 3