KSOW – Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Inteligentne wioski” w ramach realizacji operacji pn. „Budowanie partnerstw jako sposób zwiększenia kompetencji LGD w świetle nowych wyzwań klimatycznych”

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Inteligentne wioski” na teren Niemiec w ramach realizacji operacji pn. „Budowanie partnerstw jako sposób zwiększenia kompetencji LGD w świetle nowych wyzwań klimatycznych”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy wyłącznie osoby, które otrzymały dwie dawki szczepienia (lub jedną dawkę w przypadku szczepienia J&J) na minimum 14 dni przed wyjazdem.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 14 lipca br. na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl lub dostarczyć osobiście do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3.


Karta zgłoszenia


Program wizyty studyjnej