Zapraszamy do składania fiszek projektowych

Osoby fizyczne, przedsiębiorców, gminy oraz organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 zapraszamy do składania fiszek projektowych.

Poniżej zamieszczamy wzory fiszek projektowych oraz wykaz typów działań, na jakie będzie można pozyskać pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022.

Zapraszamy do składania fiszek w biurze LGD „PRYM” od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz drogą mailową: biuro@lgdprym.pl do dnia 15 października br.

Informacji udzielamy w biurze LGD przy ul. Ozorkowskiej 3, 95-045 Parzęczew oraz pod nr tel.  42 235 33 96 lub 664 450 260.