Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja od odstąpieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko