LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. podejmowania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Read more

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. rozwijania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Read more

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. Zachowania dziedzictwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Read more

LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Read more

Projekt: „Nowy zawód- nowy start!”

Projekt „Nowy zawód – nowy start!” kierowanego do osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Read more

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 6 2016

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 6 2016 – Listopad, Grudzień

Read more

Podsumowanie konferencji „Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”

W dniach 16-18 listopada uczestniczyliśmy IV Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych i konferencji pn. „Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych” w Dąbrowie Górniczej.

Read more

Projekt „Perspektywa na SUKCES”

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Perspektywa na SUKCES”

Read more

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja –Ty –My” serdecznie zaprasza na szkolenia

W imieniu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja –Ty –My” serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji prowadzących odpłatną działalność statutową oraz przedsiębiorstw społecznych na bezpłatne jednodniowe szkolenia.

Read more