Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja –Ty –My” serdecznie zaprasza na szkolenia

W imieniu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja –Ty –My” serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji prowadzących odpłatną działalność statutową oraz przedsiębiorstw społecznych na bezpłatne jednodniowe szkolenia.

loga

Pierwsze szkolenie odbędzie się już w najbliższą sobotę- 19.11.2016 r. w Hotelu Jan Sander w Rąbieniu i dotyczyć będzie promocji w podmiotach ekonomii społecznej oraz w przedsiębiorstwach społecznych:

 

„Promocja jest prosta – jak efektywnie docierać do i pozyskiwać klientów na ofertę z misją”

 

PROGRAM SZKOLENIA

9:00-10:30          Przywitanie uczestników, wprowadzenie + rozgrzewka

10:30-10:45        Przerwa kawowa

10:45-12:15        Studium przypadku

12:15-12:45        Przerwa obiadowa

12:45-14.15        Opracowanie planu działań

14.15-14:30        Przerwa kawowa

14:30-16:00        Fakty i mity w promocji i marketingu, Diagnoza dalszych kroków (arkusz decyzji)

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2016 do godz. 11:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl

formularz zgłoszeniowy – szkolenie 19.11.2016

Kolejne szkolenie odbędzie się 25.11.2016 r. w Hotelu Pelikan w Aleksandrowie Łódzkim i dotyczyć będzie kwestii księgowych w podmiotach ekonomii społecznej.

PROGRAM SZKOLENIA

Godzina Temat
09.00 – 10.30 Przywitanie grupy. Wprowadzenie i omówienie głównych celów szkolenia.

Podział jednostek wg ustawy o rachunkowości.

Rachunkowość – pojęcia i zasady prowadzenia.

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
10.45 – 12.15 Ewidencje księgowe
12.15 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30 Działalność OPP
14.30 – 14.45 Przerwa na kawę
14.45 – 16.15 Podatek dochodowy

Podatek VAT

Podstawowe informacje o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wynagrodzenie pracowników, formy zatrudnienia.

 

Zgłoszenie należy przesyłać do dnia 22.11.2016 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl

 

W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638