Projekt „Perspektywa na SUKCES”

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Perspektywa na SUKCES”

loga

Celem głównym projektu jest większa zdolność do zatrudnienia i samozatrudnienia osiągnięta dzięki adaptacji profili kompetencyjnych do wymagań rynku pracy i zapotrzebowania łódzkich pracodawców osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, poprzez zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia typu outplacement.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: łącznie 125 osób (75K, 50M) które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących województwo łódzkie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym uwzględniając:

1.Osoby w wieku powyżej 54 roku życia (min. 30% tj. 38 osób)
2. Kobiety (min. 60% tj. 75 osób)

Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

 • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe (wraz z opracowaniem IPD)
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem VCC
  • 3 miesięczne staże zawodowe
  • Bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej
  • Doradztwo oraz szkolenia na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze

Tel.  kontaktowy:

533 314 816

Strona internetowa projektu

 

 

0001