Warsztaty strategiczne

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY STRATEGICZNE

DOTYCZĄCE WYPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM”

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy na warsztaty strategiczne dot. wypracowania analizy SWOT Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 26 sierpnia br. o godz. 9.00 w siedzibie LGD w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3).

Na warsztatach będziemy chcieli wypracować wstępną diagnozę i analizę SWOT Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz oraz zbierać Państwa pomysły i potrzeby dotyczące rozwoju Państwa miejscowości i gminy, uruchomienia lub rozwoju własnej firmy, działalności organizacji pozarządowych
z terenu Państwa gminy.

Wszelkie pytania i pomysły prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 42 235 33 96.