KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM”

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy na spotkania konsultacyjne nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

We wrześniu br. rozpoczną się spotkania konsultacyjne dotyczące zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz.

Podczas spotkań będą mogli Państwo przedstawić swoje pomysły i potrzeby dotyczące rozwoju Państwa miejscowości i gminy, uruchomienia lub rozwoju własnej firmy, działalności organizacji pozarządowych z terenu Państwa gminy.

Zostaną przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania na realizację Państwa projektów, procedura oceny wniosków, poziom dofinansowania itp.

Spotkania adresowane są do wszystkich mieszkańców naszego obszaru: samorządowców, przedsiębiorców, osób bezrobotnych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, OSP).

 

Terminy poszczególnych spotkań:

17 września 2015 r.:

Wartkowice – Urząd Gminy Wartkowice z siedzibą w Starym Gostkowie (Stary Gostków 3 D), godz. 10.00-13.00

Zgierz – Urząd Gminy w Zgierzu (ul. Łęczycka 4), godz. 16.00-19.00

 

21 września 2015 r.:

Aleksandrów Łódzki – Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim (Plac T. Kościuszki 2), godz. 10.00-13.00

Konstantynów Łódzki – Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim (ul. Zgierska 2), godz. 16.00 – 19.00

 

22 września 2015 r.:

Dalików – Urząd Gminy w Dalikowie (Plac Powstańców 1), godz. 10.00-13.00

Lutomiersk – świetlica wiejska Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku (ul. Kościuszki 11), godz. 16.00-19.00

 

23 września 2015 r.:

Świnice Warckie – Urząd Gminy w Świnicach Warckich (ul. Szkolna 1), godz. 10.00-13.00

Uniejów – Urząd Miasta w Uniejowie (ul. Bogumiła 13), godz. 16.00-19.00

 

25 września 2015 r.:

Parzęczew – Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3), godz. 10.00-13.00

 

Program spotkań konsultacyjnych:

1) Rejestracja uczestników;

2) Powitanie i przedstawienie programu spotkania konsultacyjnego;

3) Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;

4) Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” połączona z dyskusją;

5) Analiza celów LSR LGD „PRYM” połączona z dyskusją;

6) Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;

7) Podsumowanie spotkania.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc konsultacji, ewentualne zmiany harmonogramu spotkań, aktualne terminy zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.lgdprym.pl oraz na stronach internetowych gmin partnerskich.

Wszelkie pytania i pomysły prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 42 235 33 96.

Spotkania konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” są organizowane w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020