PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 5 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS II UNIEJOWSKIEGO FESTIWALU SMAKÓW

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 5 września br. w Uniejowie.

Punkt będzie działał na stoisku Lokalnej Grupy Działania na deptaku przy kompleksie termalno-basenowym w godzinach 11:00-18:00.

Na stoisku będziemy chcieli skonsultować wstępną diagnozę i analizę SWOT wypracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz oraz zbierać Państwa pomysły i potrzeby dotyczące rozwoju Państwa miejscowości i gminy, uruchomienia lub rozwoju własnej firmy, działalności organizacji pozarządowych
z terenu Państwa gminy.

Wszelkie pytania i pomysły prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 42 235 33 96.