Spotkanie Grupy Inicjatywnej LGD „PRYM” – Zaproszenie.

loga

4 września 2015r. o godz. 10-tej w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3 odbędzie się posiedzenie Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu, które dotyczyć będzie partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych.

LGD PRYM Logo