Dziękujemy za udział w warsztatach

loga

W kwietniu odbyło się piec spotkań z mieszkańcami obszaru LGD „PRYM”.  W trakcie spotkań poruszane były kwestie związane m.in. z bezrobociem, zakładaniem własnej działalności gospodarczej, podnoszeniem kompetencji, rozwojem infrastruktury turystycznej, wzmocnieniem kapitału społecznego, ochrony środowiska, rozwoju lokalnych produktów i wielu innych.

Spotkania odbyły się 20, 22 oraz 27 kwietnia. W spotkaniach wzięło udział ponad 150 osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tych spotkaniach. Uzyskane w ten sposób informacje z pewnością zostaną wykorzystane przy wypracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.