Zasady przyznawania dofinansowania na poszczególne typy projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022.

  1. Informacje ogólne dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie
  2. Infrastruktura kulturalna, rekreacyjna i turystyczna
  3. Inkubatory przetwórstwa lokalnego
  4. Kapitał społeczny
  5. Promowanie obszaru LSR
  6. Rozwijanie działalności gospodarczej
  7. Rozwój rynków zbytu
  8. Współpraca między przedsiębiorcami
  9. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  10. Podejmowanie działalności gospodarczej