Dodano przez Michał Kowalski

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 20 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS FESTIWALU SZTUK RÓŻNYCH W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 20 września br. w Aleksandrowie Łódzkim.

Zbieramy uwagi do założeń LSR

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Drodzy Mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM” Na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wiosną 2015 r. i warsztatów, które odbyły się w kwietniu 2015 r. oraz danych statystycznych dokonaliśmy wstępnej analizy SWOT obszaru planowanego do objęcia LSR. Wypracowaliśmy proponowane kierunki rozwoju […]

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 W DNIU 5 WRZEŚNIA 2015 PODCZAS II UNIEJOWSKIEGO FESTIWALU SMAKÓW

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 5 września br. w Uniejowie. Punkt będzie działał na stoisku […]

SPOTKANIA OTWARTE W RAMACH KONSULTACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” NA LATA 2015-2022 WE WRZEŚNIU 2015

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie Zapraszamy na spotkania otwarte w ramach konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, […]

Punkt informacyjno-konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Prym” na Lata 2015-2022 w dniu 29 sierpnia 2015 podczas koncertu „Kolory Polski” w Parzęczewie

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy do punktu informacyjno – konsultacyjnego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” w dniu 29 sierpnia br. w Parzęczewie podczas imprezy KOLORY POLSKI.

Plan włączenia społeczności

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi W tworzeniu LSR LGD „PRYM” będą uczestniczyć przedstawiciele społeczności lokalnej w osobach uznanych liderów, autorytetów formalnych i nieformalnych. LSR będzie dynamicznie otwarta, tzn. będzie uwzględniać atuty obszaru oraz istniejące w otoczeniu, bądź dające się przewidzieć szanse. W ramach tworzenia lokalnej […]

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM”

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy na spotkania konsultacyjne nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” We wrześniu br. rozpoczną się spotkania konsultacyjne dotyczące zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej […]

Warsztaty strategiczne

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZAPRASZAMY NA WARSZTATY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE WYPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PRYM” Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zapraszamy na warsztaty strategiczne dot. wypracowania analizy SWOT Lokalnej Strategii Rozwoju […]

16 Wędrowny Festiwal „Kolory Polski”

Zapraszamy na koncerty w ramach 16 Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski” Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl koncertów organizowanych przez Filharmonię Łódzką w ramach już 16. Festiwalu „Kolory Polski” na terenie województwa łódzkiego. 22 sierpnia Festiwal będzie gościł w Aleksandrowie Łódzkim, a 29 sierpnia w Parzęczewie. Festiwal zakończy się 4 września br. koncertem „7 widoków w drodze […]