Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji społecznych.

Zmiany wynikają z tzw. różnic kursowych tj. przeliczenia budżetu LSR z PLN na Euro.

W związku z powyższym zmianie uległy m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 16 września br. do godz. 9.00 telefonicznie pod numerem tel. 664 450 260, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji