LGD „PRYM” zamierza pozyskać dodatkowe środki unijne na lata 2021-2027 z EFS i EFRR

Wczoraj w naszej siedzibie odbyło się pierwsze Spotkanie Konsultacyjne dotyczące wypracowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2021-2027.

Naszymi Gośćmi były Panie Prezes dwóch LGD z terenu województwa kujawsko-pomorskiego: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.

Z naszego Urzędu Marszałkowskiego były Przedstawicielki dwóch departamentów zaangażowanych we wdrażanie RLKSu w naszym województwie: Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departamentu Polityki Regionalnej.
Dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział przedstawicielom stowarzyszeń, OSP, KGW oraz przedsiębiorcom reprezentującym poszczególne gminy razem z Burmistrzami i Wójtami.
Dużo pracy przed nami, ale z takim wsparciem wierzymy, że jak zwykle damy radę!