Konferencja informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie LSR LGD „PRYM” w latach 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020

 

W dniu 8 grudnia br. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy współpracy z Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie odbyła się konferencja

informacyjno – promocyjna podsumowująca wdrażanie LSR LGD „PRYM” w latach 2016-2023

w ramach PROW 2014-2020.