Wyniki Naborów Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

W dniach 20 oraz 22 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

 

Lista operacji wybranych Nabór 1/2017

Lista operacji wybranych Nabór 2/2017

Lista operacji wybranych Nabór 3/2017

Lista operacji wybranych  Nabór 4/2017

 

Z zakładce NABORY zamieszczono listy operacji zgodnych z LSR, listy operacji wybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady.