Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w sprawie oceny i wyboru operacji

Informujemy, że posiedzenia Rady LGD „PRYM” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 odbędą się w siedzibie LGD „PRYM” dniu 20 lutego (poniedziałek) 2017r. o godz. 9.00 i  w dniu 22 lutego (środa) 2017r. o godz. 9.00.

W dniu 20 lutego (poniedziałek) 2017r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie dotyczące oceny i wyboru wniosków dla naborów 2/2017 dot. podejmowania działalności gospodarczej i 3/2017 dot. rozwijania działalności gospodarczej.

W dniu 22 lutego (środa) 2017r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie dotyczące oceny i wyboru wniosków dla naborów 1/2017 dot. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej i 4/2017 dot. zachowania dziedzictwa lokalnego.